วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย


ระบบงานทะเบียน http://1.2.168.167:888/regis/
จำนวนนักศึกษา http://1.2.168.167:888/regis/?ph=reg/allstat.php
ตารางเรียน http://1.2.168.167:888/regis/?ph=cur/show.php&show=stdgroup
ตารางสอน http://1.2.168.167:888/regis/?ph=cur/show.php&show=human_id
บุคลาร http://1.2.168.167:888/regis/?ph=cur/human.php&hl=
CUV eLearning http://1.2.168.167:888/moodle
SSH 1.2.168.167:2222|-|clientidREMOTE_ADDRassigniptimeupdatetimestatusispassignipcountServer variablegetpost
111.2.168.1672020-07-24 21:14:302021-02-28 22:21:231281321UNIQUE_ID = YDu083qbp5wAAG2TUPIAAAAB
HTTP_HOST = www.chullamanee.ac.th
HTTP_X_REAL_IP = 1.2.168.167
HTTP_X_FORWARDED_FOR = 1.2.168.167
HTTP_CONNECTION = close
HTTP_USER_AGENT = Wget/1.13.4 (linux-gnu)
HTTP_ACCEPT = */*
PATH = /usr/local/bin:/usr/bin:/bin
SERVER_SIGNATURE =
Apache/2.2.29 Server at www.chullamanee.ac.th Port 80

SERVER_SOFTWARE = Apache/2.2.29
SERVER_NAME = www.chullamanee.ac.th
SERVER_ADDR = 122.155.167.156
SERVER_PORT = 80
REMOTE_ADDR = 1.2.168.167
DOCUMENT_ROOT = /home/chullamane/domains/chullamanee.ac.th/public_html
SERVER_ADMIN = webmaster@chullamanee.ac.th
SCRIPT_FILENAME = /home/chullamane/domains/chullamanee.ac.th/public_html/dynamicip/index.php
REMOTE_PORT = 50357
GATEWAY_INTERFACE = CGI/1.1
SERVER_PROTOCOL = HTTP/1.0
REQUEST_METHOD = GET
QUERY_STRING = clientid=1
REQUEST_URI = /dynamicip/index.php?clientid=1
SCRIPT_NAME = /dynamicip/index.php
PHP_SELF = /dynamicip/index.php
REQUEST_TIME = 1614525683
argv = Array
argc = 1
clientid=1