foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.
.
.

ผู้บริหารสถานศึกษา

     
          นายบุญมา  นวลสาย
         ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ.ศรีสะเกษศูนย์สอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย

หลักสูตรระยะสั้นแกนมัธยม

  • สาขาการตลาด
  • สาขาการบัญชี
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาช่างไฟฟ้า
  • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาช่างยนต์
  • สาขางานช่างพื้นฐาน
  • สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
  • สาขาก่อสร้าง

e-learning พาณิชยกรรม ปวช.

กดถูกใจ Facebook วิทยาลัย

  

กิจกรรม "เทิดทูน บูชาครู" ปีการศึกษา 2563 

 โดย องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยร่วมกับฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า "พิธีเทิดทูน บูชาครู" ในวันที่ 6 ส.ค. 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ฯหลวงปู่สุข โกวิโท มีนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 , ปวช.2 และ ปวส.1 เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาเป็นอย่างดี

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 2561 จ.ศรีสะเกษ
ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิ.ย. 2561 สรุปการแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัยได้เป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ 4 รายการ ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ดำเนินการโดยนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมอเนกประสงค์หลวงปู่สุข โกวิโท ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 2561 และในวันเดียวกันได้ทำพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ to be number one 2561 กิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี...
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 เมษายน 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ หลวงปู่สุข โกวิโท โดยผู้บริหารได้มาพบปะและชี้แจงนโยบายแนวปฏิบัติต่างๆให้นักศึกษาได้รับทราบ..จากนั้นได้แนะนำครูประจำสายต่างๆในเเต่ละเขตพื้นที่ และสุดท้ายได้ให้นักศึกษาแยกพบครูที่ปรึกษาแต่ละห้อง เมื่อแล้วเสร็จจึงให้นักศึกษาติดต่อรับชุดและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ 
บรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา2560 วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ หลวงปู่สุข โกวิโท ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมี นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 นายบุญมา นวลสาย ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย พ.ต.อ.ภิญโญ สุทธิสาร ผกก.สภ.อุทุมพรพิสัย นายบุญประสงค์ นวลสาย รก.หน.สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี ซึ่งมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ ทั้งสิ้น 692 คน ประกอบด้วยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 80 คน ปวช. จำนวน 418 คน และ ปวส. จำนวน 194 คน

กิจกรรม"เปิดบ้านการศึกษา"(Open House 2018)               

22-23 มกราคม 2561 
- การแสดงผลงานและนวัตกรรมของนักศึกษา
- การประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพหลากหลายสาขา
- การแสดงความสามารถด้านต่างๆบนเวทีอีกมากมาย...

รับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ โดยคณะกรรมการจากอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 17 มกราคม 2561 ณ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย...

 

....ประกาศ-สอบราคาซื้อวัสดุการเรียน-วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย..9 ต.ค.2561...ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเรียน-วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัยปีการศึกษา 2560

...ประกาศ-สอบราคาซื้อวัสดุการเรียน-วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย..ปีการศึกษา 2560

งานวิชาการ

จำนวนผู้ใช้งานในขณะนี้

We have 5 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
193661

ระบบสมาชิก

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุุทุมพรพิสัย


Copyright © 2021 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Rights Reserved.