foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.
.
.

ผู้บริหารสถานศึกษา

     
          นายบุญมา  นวลสาย
         ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ.ศรีสะเกษศูนย์สอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย

หลักสูตรระยะสั้นแกนมัธยม

  • สาขาการตลาด
  • สาขาการบัญชี
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาช่างไฟฟ้า
  • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาช่างยนต์
  • สาขางานช่างพื้นฐาน
  • สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
  • สาขาก่อสร้าง

e-learning พาณิชยกรรม ปวช.

กดถูกใจ Facebook วิทยาลัย

 
>>> การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 2561 จ.ศรีสะเกษ
 >>> กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

>>>ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 เมษายน 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ หลวงปู่สุข โกวิโท

>>>บรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา2560
 

 >>>กิจกรรม"เปิดบ้านการศึกษา"(Open House 2018)               

22-23 มกราคม 2561 
- การแสดงผลงานและนวัตกรรมของนักศึกษา
- การประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพหลากหลายสาขา
- การแสดงความสามารถด้านต่างๆบนเวทีอีกมากมาย...


 >>>รับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ โดยคณะกรรมการจากอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ


 >>>บรรยากาศการมอบตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 โควต้า ประจำปีการศึกษา 2561


 >>>กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

 >>>การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ศรีสะเกษศูนย์ทดสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย วันที่ 2- 3 ธันวาคม 2560
>>>การแข่งขันกีฬาสีภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย ปีการศึกษา2560 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินการจัดการแข่งขันโดย องค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯ
 >>>การประชุมผู้ปกครอง ทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 2560..... 
>>>การอบรมเขียนแผนการสอน ให้สอดคล้องยุคการศึกษาศตวรรษที่ 21

>>>โครงการภาษาแลวัฒนธรรม การจัดอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน 2-4 ต.ค. 2560


>>>การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัยโดยคณะกรรมการอาชีวศึกษา จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่3 พ.ย. 2560

งานวิชาการ

จำนวนผู้ใช้งานในขณะนี้

We have 5 guests and one member online

  • minervaup2

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
193671

ระบบสมาชิก

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุุทุมพรพิสัย


Copyright © 2021 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Rights Reserved.