foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.
.
.

ผู้บริหารสถานศึกษา

     
          นายบุญมา  นวลสาย
         ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ.ศรีสะเกษศูนย์สอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย

หลักสูตรระยะสั้นแกนมัธยม

 • สาขาการตลาด
 • สาขาการบัญชี
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาช่างไฟฟ้า
 • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาช่างยนต์
 • สาขางานช่างพื้นฐาน
 • สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
 • สาขาก่อสร้าง

e-learning พาณิชยกรรม ปวช.

กดถูกใจ Facebook วิทยาลัย

                                             การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา

 1. กรอกแบบฟอร์มใบคำร้องขอใบรับรอง

  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่

 1. พร้อมเอกสารแนบ

  (ถ้ามี)

 1. ชำระเงินที่เจ้าหน้าที่

  เก็บใบเสร็จรับเงินรอ

 1. รับใบรับรอง

                                                        การให้บริการแก้ไขข้อมูล

ที่

             ประเภท

เอกสาร

ระยะเวลา

ค่าธรรมเนียม

    หมายเหตุ

1

การแก้ไขชื่อ นามสกุล ตนเอง บิดา และที่อยู่

สำเนาบัตร/สำเนาทะเบียนบ้าน/ใบเปลี่ยนชื่อ

3 วัน

 

 

2

การตรวจสอบเกรด

แก้ไขเกรด

 

 

1 สัปดาห์

 

 

3

แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเรียน

เอกสารการลงทะเบียนเรียน

3 วัน

 

 

4

ใบรับรองคาดว่าจะสำเร็จ

รูปถ่าย 1นิ้ว สวมเครื่องแบบนักศึกษา

3วัน

30 บาท

กรณีที่ท่านผอ.อยู่

5

ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา(หนังสือรับรองคุณวุฒิ)

รูปถ่าย 1นิ้ว สวมชุดสูทวิทยาลัย

หลังวิชาการอนุมัติจบ 1 สัปดาห์

30 บาท

 

6

ใบแปล รบ.1

สำเนาใบ รบ.1

7 วัน

 

 

7

ใบแทน รบ.1

สำเนาใบ รบ.1ของตนเอง/กรณีใบมีสำเนาใบรบ.1ของตนเอง ให้นำสำเนาใบรบ.1ของเพื่อนรุ่งเดียวกันมา/ใบรบ.1ที่ชำรุด(กรณีชำรุด)/ใบแจ้งความกรณีสูญหาย

2สัปดาห์

100 บาท

 

                                ประเภทหนังสือสำคัญทางการศึกษา

ที่

ประเภท

การเตรียมตัว/เอกสารประกอบ

ระยะเวลา

ค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ

1

.ใบแสดงผลการศีกษา

รหัสประจำตัว/ปีการศึกษาที่สำเร็จ

3วัน

30 บาท

 

2

ใบรับรองการเป็นนักศึกษา

รูปถ่าย 1นิ้วแต่งเครื่องแบบนศ.

3วัน

30 บาท

 

3

ใบรับรองการชำระค่าธรรมเนียม(สูญหาย)

สำเนาใบเสร็จรับเงิน

3วัน

20 บาท

 

4

การติดต่อขอรับวุฒิ ที่เกินปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

 

1สัปดาห์

ค่ารักษาปีละ300บาท

 

การขอเอกสารให้ติดต่อด้วยตนเอง ที่อ.ฝ่ายวิชาการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง ศุกร์(ยกเว้นวันหยุดราชการ)ตั้งแต่ 08.30-15.30 น.

                                           ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย

                                                      อาคาร 1  ชั้น1 ห้องมุก

                                  โทร 082-1541082 / 080-4807968 / 099-0263986

งานวิชาการ

จำนวนผู้ใช้งานในขณะนี้

We have 4 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
193657

ระบบสมาชิก

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุุทุมพรพิสัย


Copyright © 2021 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Rights Reserved.