foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.
.
.

ผู้บริหารสถานศึกษา

     
          นายบุญมา  นวลสาย
         ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ.ศรีสะเกษศูนย์สอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย

หลักสูตรระยะสั้นแกนมัธยม

  • สาขาการตลาด
  • สาขาการบัญชี
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาช่างไฟฟ้า
  • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาช่างยนต์
  • สาขางานช่างพื้นฐาน
  • สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
  • สาขาก่อสร้าง

e-learning พาณิชยกรรม ปวช.

กดถูกใจ Facebook วิทยาลัย


                         

 

แจ้งข่าวสารทวิภาคี...


แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือส่งตัวออกฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์
ในสถานประกอบการต่างๆ นึกศึกษาที่มาขอหนังสือส่งตัวฯ จะได้รับเอกสารไป3หน้า ดังต่อไปนี้
1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานในสถานประกอบการ/บริษัท
2. หนังสือตอบรับการขอเข้าฝึกงาน โดยต้องให้ผู้จัดการ หรือเจ้าของสถานประกอบการได้อ่านรายละเอียดในหนังสือขอความอนุเคราะห์ แล้วเซ็นในเอกสารการตอบรับเข้าฝึกงาน
3. หนังสือส่งตัวเข้าฝึกงาน
เมื่อนักศึกษาดำเนินการตามที่อาจารย์ดังกล่าวแล้ว ให้เก็บเอกสารไว้ในสมุดฝึกงาน(ห้ามหาย) แล้วรอส่งมาพร้อมกันกับการส่งสมุดฝึกงานเล่มสีแดง โดยสมุดฝึกงาน1เล่ม ใช้สำหรับ1เทอม

 

กำหนดการส่งสมุดฝึกงานกลับมาให้กับอาจารย์
เทอมที่1 ของปีพ.ศ.2563 ภายในวันที่ 15ตุลาคม 2563
เทอมที่2 ของปีพ.ศ.2563 ภายในวันที่ 15มีนาคม 2564
เทอมที่1 ของปีพ.ศ.2564 ภายในวันที่ 15ตุลาคม2564
เทอมที่2 ของปีพ.ศ.2564 ภายในวันที่ 15มีนาคม 2565

 

ช่องทางการส่งสมุดฝึกงาน
1. ส่งด้วยตนเองที่ห้องบริหารหรือห้องกิจการนักเรียนนักศึกษา อาคารบุญส่งมา ชั้น1
2. ส่งมาทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองมาตามที่อยู่ดังภาพที่แนบ
สอบถามเพิ่มเติม
อ.พิชญาดา นวลสาย
090-619-5695
อ.พนิดา โตรัศมี
081-265-3629
 
 
 

 กรอกข้อมูลสถานที่ฝึกงาน ปวส.ในแบบฟอร์มออนไลน์

แจ้งนักศึกษาระดับปวส.ทุกคน อาจารย์จะทำหนังสือส่งตัวฝึกปฏิบัติงานจริงให้กับพวกเรา แต่ให้ทุกคนกรอกข้อมูลรายละเอียดมาตามลิ้งกูเกิ้ลฟอร์มมาให้อาจารย์ก่อนนะคะ แล้วอาจารย์จะทำหนังสือส่งตัวให้ โดยมีช่องทางการขอรับหนังสือส่งตัวโดยอาจารย์จะส่งกลับให้ทางไลน์ที่นักศึกษาแจ้งไว้ หรือติดตามจากอาจารย์ที่ปรึกษาของพวกเรา

สอบถามเพิ่มเติมโทร 090-6195695 อ.พิชญาดา นวลสาย
ไอดีไลน์ : 0906195695
https://forms.gle/PqWtDgcQyjwuWdiDA ⇐ลิ้งแบบฟอร์มกรอกข้อมูล
 
 

แนวทางการเขียนบันทึกผลการออกฝึกปฏิบัติงาน
ในสมุดประจำตัวฝึกงานเล่มหน้าปกสีแดงสำหรับนักศึกษาในระบบทวิภาคีทั้งระดับปวช. และปวส. สามารถดูรายละเอียดดังนี้
 
 

  

งานวิชาการ

จำนวนผู้ใช้งานในขณะนี้

We have 7 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
193679

ระบบสมาชิก

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุุทุมพรพิสัย


Copyright © 2021 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Rights Reserved.