foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.
.
.

ผู้บริหารสถานศึกษา

     
          นายบุญมา  นวลสาย
         ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ.ศรีสะเกษศูนย์สอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย

หลักสูตรระยะสั้นแกนมัธยม

  • สาขาการตลาด
  • สาขาการบัญชี
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาช่างไฟฟ้า
  • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาช่างยนต์
  • สาขางานช่างพื้นฐาน
  • สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
  • สาขาก่อสร้าง

e-learning พาณิชยกรรม ปวช.

กดถูกใจ Facebook วิทยาลัย

ประวัติสถานศึกษา

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย  ตั้งอยู่เลขที่  48  หมู่ที่  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยนายบุญมา   นวลสายและนางบุญส่ง   นวลสาย  ชื่อสถานศึกษาได้นำนามฉายาของพระครูพิพัฒนากร ( หลวงปู่  คำคนิงจุลมณี ) เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของนายบุญมา  นวลสาย และครอบครัว

                                                           หลวงปู่คำคนิง จุลมณี

 

เพื่อเป็นสิริมงคล  โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ( สช.)  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุญาตให้โรงเรียนและเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่  17  พฤษภาคม  2547  มีนางระเบียบ  ชมชื่นธนโชค  เป็นครูใหญ่  แต่ได้ลาออกเมื่อเดือน  พฤษภาคม  2547  และได้ลาออกเมื่อเดือนพฤศจิกายน  2547  และได้แต่งตั้งนางฉวีวรรณ   มืดทับไทย  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่จนถึงเดือนพฤษภาคม  2548  ต่อมานายบุญมา  นวลสาย  ผู้รับใบอนุญาตได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และเปลี่ยนแปลงเป็นผู้อำนวยการตาม  พ.ร.บ.  การศึกษาเอกชน  พ.ศ.  2550

ที่ตั้งและขนาด   วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย ตั้งอยู่เลขที่ 48 หมู่ 7

                   ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ บนพื้นที่ 12 ไร่เศษ

                   มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่

ทิศเหนือ          ติดบ้านโนนหาญหก ตำบลสำโรง

ทิศตะวันออก     ติดบ้านสองห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลกำแพง

ทิศใต้             ติดถนนศรีอุทุมพร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

ทิศตะวันตก      ติดหมู่บ้านชุมชนวัดประชานิมิต ตำบลกำแพง

ปรัชญาของวิทยาลัย

                    เรียนรู้ คู่คุณธรรม มีงาน มีเงิน มีอนาคต

เรียนรู้            หมายถึง  นักศึกษาอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย ต้องเป็นบุคคลที่ศึกษา

                   ความรู้อยู่ ตลอดเวลาเพราะชีวิต คือ การเรียนรู้

คู่คุณธรรม        หมายถึง  นักศึกษาอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย ต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม สืบสานประเพณีอันดีงาม กศึกษาอาชีวสึวสึกษาเรียนรู้

ุมพรพิสัย ต้องเป็นบัติหน้าที่ ผู้อพทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

มีงาน             หมายถึง  นักศึกษาอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย เมื่อจบหลักสูตรแล้วมีอาชีพที่มั่นคง

มีเงิน             หมายถึง  นักศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย ต้องมีรายได้เพื่อดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

มีอนาคต         หมายถึง  นักศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย ต้องมีอนาคตสดใส มีธุรกิจเป็นของตนเอง

                   หรือประกอบอาชีพในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ

คติพจน์           อตฺตนา โจทยตฺตานํ   จงเตือนตนด้วยตนเอง

         

 

 

อักษรย่อ          อชจ

งานวิชาการ

จำนวนผู้ใช้งานในขณะนี้

We have 5 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
193663

ระบบสมาชิก

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุุทุมพรพิสัย


Copyright © 2021 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Rights Reserved.