foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.
.
.

ผู้บริหารสถานศึกษา

     
          นายบุญมา  นวลสาย
         ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ.ศรีสะเกษศูนย์สอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย

หลักสูตรระยะสั้นแกนมัธยม

  • สาขาการตลาด
  • สาขาการบัญชี
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาช่างไฟฟ้า
  • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาช่างยนต์
  • สาขางานช่างพื้นฐาน
  • สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
  • สาขาก่อสร้าง

e-learning พาณิชยกรรม ปวช.

กดถูกใจ Facebook วิทยาลัย

           จำนวนผู้เรียนจำแนกตามหลักสูตร

      ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และชั้นปี 

         ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

หมาเหตุ

ปวช.1

293

232

525

จำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.ปกติ รวมกับ นักศึกษา สมทบ

ปวช.2

180

216

396

ปวช.3

164

170

334

รวม

637

618

1255

ปวส. 1

153

138

291

ปวส.2

57

66

123

รวม

210

204

414

รวมทุกระดับชั้น

847

822

1669

 

งานวิชาการ

จำนวนผู้ใช้งานในขณะนี้

We have 7 guests and one member online

  • minervaup2

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
193673

ระบบสมาชิก

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุุทุมพรพิสัย


Copyright © 2021 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Rights Reserved.