foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.
.
.

ผู้บริหารสถานศึกษา

     
          นายบุญมา  นวลสาย
         ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ.ศรีสะเกษศูนย์สอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย

หลักสูตรระยะสั้นแกนมัธยม

  • สาขาการตลาด
  • สาขาการบัญชี
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาช่างไฟฟ้า
  • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาช่างยนต์
  • สาขางานช่างพื้นฐาน
  • สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
  • สาขาก่อสร้าง

e-learning พาณิชยกรรม ปวช.

กดถูกใจ Facebook วิทยาลัย

การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย จัดการศึกษามีมาตรฐาน ผ่านการยกระดับการศึกษาโดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรองรับสู่สมาคมอาเชียน จบแล้วได้ประกาศนียบัตร 2 ใบ มีงานรองรับให้พร้อม

รับสมัครผู้ที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่าเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

พาณิชกรรม
		- สาขาการบัญชี
		- สาขาการขาย
		- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อุตสาหกรรม
		- สาขาช่างก่อสร้าง
		- สาขาช่างยนต์
		- สาขาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รับสมัครผู้ที่จบ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่าเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

พาณิชกรรม
		- สาขาการบัญชี
		- สาขาการตลาด
		- สาขาคอมพิวเตอร์

อุตสาหกรรม
		- สาขาเทคนิคการก่อสร้าง
		- สาขาเทคนิคยานยนต์
		- สาขาโทรคมนาคม

งานวิชาการ

จำนวนผู้ใช้งานในขณะนี้

We have 5 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
193676

ระบบสมาชิก

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุุทุมพรพิสัย


Copyright © 2021 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Rights Reserved.